Nowa wersja programu Sezam 2.0 Professional

Informujemy o udostępnieniu programu Sezam 2.0 Professional w wersji. 2.0.79.60. Wśród nowych funkcji, jakie pojawiły się w naszej aplikacji kasowej dostępna jest opcja odczytywania  QRkodów (tzw. fotokodów), zarówno za pomocą czytnika kodów kreskowych (dwuwymiarowych), jak również przy użyciu standardowych kamer internetowych.

KOD

Według naszych szacunków, obecnie na aż 30% rachunków przyjmowanych przez Biura Usług Płatniczych publikowane są QR-kody. Jednolity standard zapisu treści w 'fotokodach', przyjęty przez wystawców rachunków umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie czytnika na stanowiskach kasowych. Poprawne odczytanie zawartych w nich treści znacznie przyspieszyć może pracę księgowania płatności, jednocześnie eliminując ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych.
Program Sezam 2.0 Professional jest pierwszym i – na chwilę obecną – jedynym przeznaczonym dla Biur Usług Płatniczych programem kasowym, obsługującym w pełnym zakresie QR-kody.