Nowa wersja programu Sezam 2.0 Professional

Na naszej stronie amola.pl opublikowana została nowa wersja programu Sezam 2.0 Professional oznaczona numerem technicznym: 2.0.94.66. W nowej wersji programu:

  • zaktualizowano stawki podatkowe do Urzędów Skarbowych i Izby Celnej,
  • dodano nowe rachunki bankowe umożliwiające obsługę mandatów. Zgodnie z decyzją MF mandaty z formularzem :

MANDATY”- 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa oraz

„MANDAT-JNG” – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Opłaty za mandaty obsługiwane są przez I Urząd Skarbowy w Opolu.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne wykonanie aktualizacji programu do nowej wersji. W razie pytań pomocą służy dział Help Desku pod numerem telefonu: 17 850 74 23 lub pomoc@amola.pl

Przypominamy również, że aktualizację programu wykonujemy zawsze na wyłączonym programie Sezam.