Nowy komunikat Komisji Nadzoru Finansowego. Wskaźnik inflacji za rok 2012

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się nowy komunikat precyzujący zakres sprawozdawczości Biur Usług Płatniczych za rok 2012 (dokument dostępny również w naszym serwisie). Nowa aktualizacja programu Sezam 2.0 Professional (v.2.0.55.51) umożliwia przygotowanie właściwych zestawień zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.
Informujemy również, że zgodnie z informacjami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%)