Obowiązek sprawozdawczy dla Biur Usług Płatniczych

Przypominamy o upływającym z końcem stycznia 2014 terminie składania sprawozdań z działalności biur usług płatniczych:

–  sprawozdanie za II półrocze 2013 r. dla Narodowego Banku Polskiego (NBP)
–  sprawozdanie za IV kwartał 2013 oraz sprawozdanie roczne za 2013 dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Z uwagi na przekształcenia i zmiany nazw niektórych banków uczestniczących w systemie rozliczeniowym – prosimy użytkowników oprogramowania Sezam 2.0 Professional o aktualizację zbiorów bazowych KIR.