Pre-paidowe karty bankowe znikną z rynku

credit-card-gold-platinum-1512626-640x480Jak donosi Dziennik GazetaPrawna, Komisja Nadzoru Bankowego wezwała za pośrednictwem ZBP (Związku Banków Polskich) wszystkie banki do jak najszybszego wycofania z rynku oferty tzw. przedpłaceniowych kart bankowych:

Usługi bankowe polegające na oferowaniu kart przedpłaconych opierały się na tym, że klient wpłacał środki na tzw. rachunek techniczny prowadzony przez bank. W zamian otrzymywał kartę płatniczą, na której znajdowały się środki odpowiadające wpłaconej kwocie. Do niedawna był to instrument powszechnie stosowany między innymi przez przedsiębiorców przekazujących swoim pracownikom prezenty świąteczne czy wysyłających ich w delegacje. Klient mógł też otrzymać kartę naładowaną na pewną kwotę jako zachętę w zamian za zakup wartościowej rzeczy w danym sklepie.

Zdaniem KNF oferowanie klientom takiego produktu jest niezgodne z prawem, m.in. dlatego, że:

  • do prowadzenia rachunku nie była zawierana między przedsiębiorcą a klientem żadna umowa,
  • rachunek przypisany do karty nie pozwalał na prostą identyfikację korzystającego z karty, co z kolei jest sprzeczne z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • banki identyfikowały usługę jako wydawanie pieniądza elektronicznego. A co za tym szło, nie traktowały kwot przyjętych w zamian za zasilenie kart jako depozytów. To zaś oznaczało, że od tych środków nie była odprowadzana rezerwa obowiązkowa ani nie powiększały one funduszu ochrony środków gwarantowanych.

Zdaniem przedstawicieli branży bankowej na decyzji KNF najbardziej stracą firmy, które prepaidowe karty wykorzystywały w swoich działaniach marketingowych.

Źródło: gazetaprawna.pl