Prezes NBP Adam Glapiński broni gotówki i przestrzega przed płatnościami bezgotówkowymi

Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia forsowanej przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostki. Wręcz przeciwnie – generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych i dla wolności poszczególnych obywateli – powiedział w trakcie Kongresu Obsługi Gotówki prezes NBP Adam Glapiński. W Polsce spada liczba wypłat z bankomatów, za to rośnie wartość wypłacanych pieniędzy.

Jak podaje portal businessinsider.com.pl prezes NBP ogłosił w wystąpieniu rozpoczęcie prac pod przewodnictwem NBP nad „narodową strategią bezpieczeństwa gotówki”.

Prof. Glapiński, prezes NBP, o płatnościach bezgotówkowych

„NBP stoi na stanowisku, że wszystkie instrumenty płatnicze powinny być wspierane w równym stopniu, a ich wybór jest wyłącznym prawem konsumentów i obywateli” – powiedział Glapiński w innym miejscu wystąpienia.

„NBP zawsze będzie obrońcą gotówki, ponieważ zapewnia ona bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie gospodarki. (…) Chciałbym podkreślić, że my jako Polacy zawsze staliśmy na straży wolności i jesteśmy wyczuleni na każdą próbę jej ograniczania. Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia forsowanej przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostki. Wręcz przeciwnie – generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych i dla wolności poszczególnych obywateli. NBP wspiera cyfrowe sposoby płatności, jednak nie zapomina przy tym o podstawie dającej nam wolność – o gotówce” – dodał.

Prezes NBP poinformował, że bank centralny ponowi postulat o wprowadzenie przepisu w ustawie o usługach płatniczych, który wzmocni prawa konsumentów, rozstrzygając, że mają oni prawo dokonywać płatności w formie gotówkowej „zawsze i wszędzie”.

Z kolei Barbara Jaroszek, dyrektorka departamentu emisyjno-skarbcowego w NBP dzieliła się ze słuchaczami swoją rozmową z jednym z bankowców, który przestrzegł, że Polska niedługo może stać się „bankomatową pustynią”. Liczba bankomatów spada, liczba transakcji także. Jedynie rośnie wartość transakcji – przekonywała Jaroszek.

Inflacja poniżej celu w kolejnych latach

Prezes Glapiński mówił również o fundamentach gospodarczych Polski. Jak wyjaśniał, spadek krajowego PKB w II kw. wyniósł 8,4 proc. w ujęciu rocznym i choć wstępny szacunek za III kw. wskazuje na wyhamowanie spadku do 1,6 proc., „to sytuacja gospodarcza w IV kw. jest nadal trudna, szczególnie dla części branż”.

„Jednocześnie inflacja obniżyła się wyraźnie pod wpływem załamania się aktywności gospodarczej oraz spadku cen surowców na rynkach światowych. W efekcie kształtuje się ona na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem NBP. Wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło jednak prawdopodobieństwo jej spadku poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach” – dodał.

Według prezesa NBP, bank centralny podjął „zdecydowane działania”, by wesprzeć koniunkturę, ograniczyć wzrost bezrobocia i nie dopuścić do nadmiernego spadku dynamiki cen.

„Poluzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie płynności oraz obniżenie wymogów kapitałowych wspiera także sektor bankowy, albowiem mniejsza skala recesji, a także mniejsze bezrobocie i mniejsza skala upadłości firm to mniejsze straty kredytowe w sektorze” – dodał prezes NBP.

Według Glapińskiego „bardzo ważne jest”, że Polska posiada własną walutę, a NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną dostosowaną do polskich uwarunkowań.

 

Źródło: businessinsider.com.pl