Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy ubezpieczenia

22 listopada 2011 r. Minister Finansów ogłosił treść rozporządzenia w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. nr 261 z 22 listopada 2011 r. poz. 1558 ).  Treść sprawozdania poniżej:

Po aktualne informacje na temat ustawy o usługach płatniczych zapraszamy do serwisu www.platnosci.accadia.pl oraz do bezpłatnego szkolenia z zakresu ustawy dostępnego na naszej platformie edukacyjnej: www.szkolenia.accadia.pl