Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja nastąpią zmiany w ochronie danych osobowych. W tym dniu wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które to Unia Europejska nakłada na wszystkie kraje członkowskie. Zmiany te pozwolą ujednolicić przepisy, które dotyczą przepływu danych osobowych między krajami członkowskimi, definiują zasady przetwarzania, wykorzystywania i gromadzenia takich informacji.

Obecnie czekamy na ukończenie prac nad ustawą o ochronie danych osobowych przez rząd Polski, które jasno sprecyzują sposób dostosowania się rodzimych przedsiębiorstw do wymagań RODO. Z informacji, które napływają z różnych źródeł, wynika iż prawdopodobnie mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) będą objęte pewnymi ulgami prawnymi. Miejmy nadzieje iż informację te potwierdzą się w ostatecznej ustawie zatwierdzonej przez rząd.

Jako firma współpracująca z Biurami Usług Płatniczych monitorujemy całą tę sytuację i jeżeli będziemy mieli podstawę prawną do działania będziemy Państwa informować na bieżąco jak kwestia RODO będzie wiązała się Biurami Usług Płatniczych.