Sprawozdania półroczne przekazane do NBP

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy składanie w Państwa imieniu wszystkich dostarczonych nam sprawozdań dla NBP za II półrocze ubiegłego roku. Tym samym wszyscy Partnerzy projektu Amola System zrealizowali ciążący na nich obowiązek sprawozdawczy.

Pozdrawiamy,
Zespół Amola