Standard komunikatów płatniczych wykorzystywany przez banki i niebankowe instytucje płatnicze

Na stronie internetowej ZBP opublikowano zaktualizowaną wersję „Jednolitego standardu komunikatów płatniczych wykorzystywanych przez banki i niebankowe instytucje płatnicze”. Dokument zawiera wytyczne w zakresie kodowania informacji towarzyszących transferom, w celu realizacji wymogów rozporządzeniem (UE) nr 2015/847 z 20.05.2015. Rozwiązanie jest opisywane jako tymczasowe. Docelowo przesyłanie informacji o płatniku i odbiorcy ma odbywać się przez wdrożenie standardu opartego o normę ISO20022.

Miło nam poinformować, że kończymy testy z bankami w tym zakresie aby Partnerzy Projektu Amola korzystali z oprogramowania dostosowanego do aktualnych wymagań.

Źródło: ZBP