Ustawa o usługach płatniczych już obowiązuje

W dniu 24 października br. wchodzą w życie ostatnie wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych. W związku z tym wysłaliśmy do naszych Partnerów kolejny Alert (22), w którym przypominamy o zakresie obowiązków nałożonych przez tą regulację na biura usług płatniczych.

Jednocześnie przypominamy BUP o upływającym terminie składania do KNF kwartalnych sprawozdań z prowadzonej działalności płatniczej. Aplikacja kasowa Sezam 2.0 Professional umożliwia szybkie i sprawne przygotowanie właściwego zestawienia oraz wygenerowanie odpowiedniego dokumentu.

W razie pytań – prosimy o kontakt z naszym działem HelpDesk.