Ważna aktualizacja SGP

Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami od dnia 1 stycznia nastąpiła zmiana w zakresie standardu komunikatów płatniczych wykorzystywanych przez banki i niebankowe instytucje płatnicze. W związku z tym zachęcamy do upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji programu SGP: Zakładka System->O programie->Wersja. Aktualna wersja (1.1.75.54) pozwala przełączyć się na nowy tryb regulowany. Opcja jest dostępna w zakładce System->Konfiguracja->Bank:

Gdyby wystąpił u Państwa problem z realizacją paczki w banku prosimy o zaznaczenie opcji: Formatowanie tytułu płatności „w imieniu strony trzeciej” i ponowne wygenerowanie pliku do banku.