Wysokość progu 500 000 EUR w miesiącu marcu 2013 dla biur usług płatniczych.

Informujemy, że w miesiącu lutym 2013, przy przeliczaniu progu 500000 EUR (UoUP art. 118) obowiązywać będzie kurs 4.1870 PLN/EUR . Oznacza to, że przekroczenie przez BUP (wraz z agencjami podległymi) całkowitej kwoty transakcji płatniczych wynoszącej 2093500 PLN skutkować będzie zaistnieniem obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 126 UoUP.