ALERT: Sezam 2.0 Professional i AMOLA System

Szanowni Państwo,

Jak anonsowaliśmy wcześniej, 24 października br. w życie weszła ustawa o usługach płatniczych, co oznacza, że perspektywie kilku miesięcy niezbędne będzie dostosowanie się do jej wymogów, Jak informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji – Państwo, jako Nasi Partnerzy znaczną część obowiązków już wypełniliście. Pozostałą część zadań wypełniać będziemy sukcesywnie zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie. Z posiadanych przez Nas informacji wynika, że na dzień dzisiejszy nadal trwają międzyresortowe ustalenia i wciąż nie ma ostatecznych rozporządzeń Ministra Finansów. Jednocześnie zapewniamy, że specjalnie powołany do tego celu zespół naszych ekspertów, monitoruje na bieżąco wszelkie zmiany, pozostaje w ciągłym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i w razie potrzeby podejmuje stoswane działania zmierzające to uzyskania przychylnych dla Państwa interpretacji przepisów. Prowadzi on również zaawansowane negocjacje handlowe, których celem jest obniżenie kosztów prowadzonej przez Państwa działalności. O wynikach negocjacji poinformujemy w osobnej korespondencji.

W najbliższym czasie na naszej platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl udostępnimy bezpłatne szkolenie z zakresu ustawy o usługach płatniczych. Będzie to swego rodzaju przewodnik po najczęściej zadawanych pytaniach oraz praktyczna wskazówka jak dostosować się do wymogów prawnych. Trwają również końcowe prace nad stworzeniem bazy procedur i dokumentów przydatnych w codziennej pracy w biurze usług płatniczych. Dostęp do bazy będzie udzielany Partnerom aktywnie współpracującymi z nami w ramach projektu AMOLA System.

W odpowiedzi na liczne pytania z Państwa strony odnośnie nowych przepisów poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie:

  • Czy możemy liczyć na pomoc w sprawie wpisu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Oczywiście. Na zarejestrowanie się w KNF macie Państwo 6 miesięcy licząc od 24 października br. W tym momencie przygotowujemy dla Państwa wzory formularzy rejestracyjnych wraz z certyfikatem o dostosowaniu systemów informatycznych do wymogów ustawy o usługach płatniczych (art. 122). W związku z tym obowiązkiem bardzo prosimy o pobranie najnowszej wersji Sezam 2.0 professional ze strony http://www.amola.pl/?page_id=25 oraz koniecznie włączenie AMOLA System – niezbędne to będzie do wystawienia Państwu certyfikatu poświadczającego dostosowanie do nowych regulacji.

  • Czy wiadomo ile będzie kosztowało ubezpieczenie biura usług płatniczych?

W tym momencie prowadzimy rozmowy z KNF na temat dostosowania zakresu ubezpieczenia do naszych realiów. Na dzień dzisiejszy nadal nie ma podpisanych stosownych rozrządzeń do ustawy. Do czasu podpisania rozporządzenia przez Ministra Finansów, tak na prawdę nie można mówić, że ktoś ma dla nas dobrą/złą ofertę, ponieważ wciąż oficjalnie nie wiemy jaki będzie finalny zakres obowiązków ubezpieczeniowych. Z Rozporządzenia tego wynikać też będzie całkowita kwota ubezpieczenia.

Na ubezpieczenie działalności mamy 90 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia. W tym momencie występujemy jako cała grupa zawodowa do ubezpieczycieli o przygotowanie wstępnych ofert i konsultujemy ten temat w MF i KNF – jak tylko będziemy mieli gotowe rozwiązanie natychmiast Państwa o nich poinformujemy. Oczywiście jeśli ktoś z Państwa będzie miał propozycję takiej oferty – oczywiście warto to wziąć pod uwagę – gdyż wszystkich nas będzie interesowało najtańsze rozwiązanie. W przypadku potrzeby prosimy o kontakt mailowy biuro@amola.pl lub tel. 17 852 04 57

  • Do kiedy musimy zarejestrować się w GIIF?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane nie mają już obowiązku rejestrowania się w GIIF. Informacje o instytucji obowiązanej przesyłane są wraz z pierwszym zgłoszeniem transakcji podejrzanych i/lub ponadprogowych do GIIF zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie. Pełny opis procedury wysyłki otrzymacie Państwo w najbliższym czasie.

Więcej szczegółów zaprezentujemy w trakcie zapowiadanego szkolenia.
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30.