ALERT 19: Okresowe raporty do NBP i KNF

Wraz z rozpoczęciem drugiego półrocza 2012 r. pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych elementów:

Pierwsza najważniejsza sprawa : przeżyliśmy wspólnie gorący okres w biznesie, to i przeżyjemy ‘odrobinę‘ cieplejsze dni naszej aury 🙂 i tego będziemy się trzymać u nas w Rzeszowie, przy temperaturze +38°C życząc Państwu udanych WAKACJI !!! 
A teraz już poważnie bo ktoś pomyśli jeszcze, że temperatura nie tylko serwery może przegrzać:
 
1. Miło nam poinformować, iż od dnia dzisiejszego Partnerzy Projektu AMOLA mogą skorzystać z nowej, obniżonej stawki za realizację przelewów masowych w BRE Banku:
 
Koszt przelewu:
 
18 gr za przelew (przy minimum 3 tys. przelewów / miesiąc) lub 20 gr (od 1000 do 3 tys. przelewów / m-c)
 
Prowadzenie konta:
 
10 zł / m-c (minimum 1 tys. przelewów / miesiąc)
 
Autoryzacja:
 
Token (1 wydanie bezpłatnie, kolejny zgodnie z cennikiem)
 
2. Aktualizacja programu Sezam 2.0 Professional
Użytkowników programu kasowego Sezam 2.0 Professional prosimy o aktualizację do wersji 2.0.40.52 dostępnej na stronie www.amola.pl/do-pobrania/  Wprowadzone zmiany związane są z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi wobec KNF u, wynikającymi z ustawy o usługach płatniczych.
 
3. Przesyłanie półrocznego sprawozdania do NBP
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych do końca lipca należy przesłać do NBP stosowne sprawozdanie.
 
Podobnie jak miało to miejsce w styczniu, sprawozdanie takie można wygenerować w programie Sezam 2.0 Professional i wysłać przy pomocy AMOLA System. Zgodnie z naszymi ustaleniami z NBP, przesłanie danych do amoli sprawia, że nie ma już potrzeby wysłania takiego sprawozdania w wersji papierowej.
 
Instrukcja generowania dostępna jest na naszej stronie: http://www.amola.pl/wysylka-sprawozdania-nbp-do-amola-system/ oraz w załączniku.
Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.platnosci.accadia.pl/doc/D20041139.pdf 
 
4. Sprawozdanie do KNF
W lipcu br. po raz pierwszy należy przesłać sprawozdanie do Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawozdanie takie można wygenerować już w programie Sezam 2.0 Professional ( Po uprzedniej aktualizacji programu ). Procedura generacji opisana została w instrukcji załączonej do alertu. Obecnie prowadzimy rozmowy z KNF, aby kolejne sprawozdania można było wysłać już w wersji elektronicznej, podobnie jak dla NBP 
 
 
5.Komunikat KNF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny komunikat. Tym razem w całości poświęcona jest on obowiązkom biur usług płatniczych i instytucji płatniczych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce Akty prawne – http://www.amola.pl/do-pobrania/formularze-i-procedury/ Jednocześnie przypominamy wszystkim Parterom, że instrukcja wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy można pobrać z naszej strony. 
 
6. Zmiany w Invest Bank
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami zmianie uległ dostęp do platformy Invest Bank. Od poniedziałku przelewy należy importować przy użyciu strony – www.ibnet24.pl. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją logowania i obsługi nowej wersji platformy banku. 
 
 
7. Kontrole KNF, GIIF oraz innych Instytucji Nadzoru
Chcemy poinformować Państwa, iż stawiamy się do dyspozycji w przypadku jakiejkolwiek kontroli obszarem swoim obejmującej zakres naszej współpracy. W celu uniknięcia ew. niedopatrzeń lub trudności w procesie kontroli proponujemy wspólny „audyt” wewnętrzny w celu uporządkowania dokumentacji oraz przygotowania jej w taki sposób aby spełniała ona oczekiwania instytucji kontrolującej. Propozycja nasza dotyczy wyłącznie partnerów aktywnie współpracujących w ramach naszego projektu AMOLA ASYSTEM i jest dostępna po uregulowaniu wszystkich ew. zaległości w rozliczeniach( przy tej okazji bardzo dziękujemy za sumienność – gdyż takich zaległości na dzień dzisiejszy nie ma – praca z Państwem to czysta przyjemność ). Prosimy traktować naszą propozycję jako element dodatkowy, pamiętając równocześnie, iż każdy z Państwa prowadzi WŁASNĄ działalność gospodarczą i z tego tytułu jest zobowiązany dochować należytej staranności w ramach swojej pracy.
 
8.Optymalizacja kosztów ponoszonych w związku z obsługą płatności masowych. 
Dla wybranych partnerów biznesowych AMOLA Projekt przygotowaliśmy propozycję w zakresie sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego. Proponujemy Państwu zakup złota lub srebra w cenach hurtowych z ODROCZONYM terminem płatności. Termin wynosić może maksymalni e 3 miesiące. W przypadku gdyby ktoś z Państwa po tym okresie nie zdecydował się na tego typu sprzedaż gwarantujemy odkupienie kruszcu w cenie zakupu. 
Jednym słowem – kup 2-3 produkty – wyeksponuj je zobowiązując kasjera, aby pytał KAŻDEGO klienta o chęć zakupu złota – jeśli po trzech miesiącach nie będziesz chciał kontynuować współpracy odeślij towar, a my zwrócimy Ci pieniądze. UWAGA – oferta dotyczy wyłącznie partnerów współpracujących  z AMOLA SYSTEM powyżej pół roku i nie posiadających zaległości finansowych. Szczegóły pod nr telefonu – tel. 17 850 74 24
 
9. Dodatkowe usługi dla Biur Usług Płatniczych. 
Od czasu do czasu otrzymujemy propozycję wprowadzenia dla naszych partnerów biznesowych dodatkowych usług finansowych i nie tylko takich. W wielu przypadkach pozawalają one uzyskać Państwu dodatkowe przychody. Ostatnio otrzymaliśmy np. ofertę dotyczącą przyjmowania dokumentów do tłumaczenia. Zakres obowiązków sprowadza się do przyjęcia dokumentu, wysłania skanu do tłumacza i wydania przetłumaczonych dokumentów klientowi. Tych z Państwa którzy zainteresowani są tego typu ofertami prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres biuro@amola.pl z określeniem jakie usługi dodatkowe chcieliby / mogliby Państwo wprowadzić u siebie w BUP. W przypadku dużego zainteresowania pozwolimy sobie takie propozycje wysłać do wszystkich naszych partnerów, do samodzielnej oceny danego przedsięwzięcia.
 
Podsumowanie:
 
Za nami ponad rok ciężkiej pracy, który spędziliśmy na stworzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych, organizacyjnych i biznesowych dla obecnych Biur Usług Płatniczych. Głównym celem naszych działań było ułatwienie naszym Partnerom szybkiego i w miarę bezbolesnego dostosowania się do wymogów stawianych nam przez ustawę o usługach płatniczych i ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dzięki dużemu zaangażowaniu i zaufaniu z Państwa strony tak postawiony cel udało się zrealizować. W dzisiejszym wydaniu naszego newslettera chcielibyśmy wspólnie z Państwem podsumować ten mijający okres:
 
Do naszych największych sukcesów zaliczamy:
 • Szybką i sprawną instalację nowoczesnego oprogramowania kasjerskiego Sezam 2.0 Professional w ponad 500 punktach obsługi klienta na terenie całego kraju. 
 • Wdrożenie systemu automatycznej analizy danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu AMOLA SYSTEM w punktach współpracujących z nami Partnerów. 
 • Przeszkolenie ponad 500 właścicieli i pracowników instytucji obowiązanych, w tym obecnych Biur Usług Płatniczych.
 • Rozpoczęcie współpracy z kilkoma sieciami punktów kasowych w zakresie analizy AML oraz wsparcia IT.
W ramach dostosowania BUP do wymogów ustawy o usługach płatniczych przekazaliśmy naszym Partnerom m.in. następujące dokumenty:
 • Materiały szkoleniowe w zakresie AML
 • Procedury wewnętrzne w zakresie AML
 • Regulamin Biur Usług Płatniczych
 • Płatniczych odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji.
 • Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie AML
 • Certyfikaty potwierdzające wypełnienia ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML
 • Oświadczenie o niekaralności dla właściciela biur usług płatniczych
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika 
 • Procedurę wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF
 • Formularz identyfikacji instytucji obowiązanej
UWAGA – sugerujemy założenie odrębnego segregatora dla potrzeb dokumentacji związanej z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy ( AML ) i archiwizowaniu w formie papierowej wszystkich wyżej wymienionych dokumentów oraz certyfikatów
 
Ponadto nasi Partnerzy otrzymali:
 • Nowoczesne programy kasjerskie Sezam 2.0 Professional
 • Systemy automatycznej analizy przelewów pod kątem AML
 • Generatory raportów do NBP, GIIF i KNF
 • Możliwość archiwizowania danych i klientów i wyników przeprowadzonych analiz 
 • Możliwość tworzenia kopii zapasowych swoich danych
Ważna informacja : Jeśli przyjęcie przelewu w Twoim Biurze trwa dłużej niż 5-10 sekund napisz lub zadzwoń do nas. 
Tel 17/850 74 24 lub biuro@amola.pl 
 
Doradzimy jak to zmienić.
Więcej na temat dostosowania się do wymogów stawianych biurom usług płatniczych można zobaczyć w naszym mini-szkoleniu na stronie projektu AMOLA: http://www.amola.pl/oferta-szkolenia-aml/