Obowiązki sprawozdawcze biur usług płatniczych wobec NBP i KNF

Naszym Partnerom przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wobec NBP (sprawozdania półroczne) oraz KNF (sprawozdania kwartalne). Na naszej stronie do pobrania dostępna jest nowa wersja programu Sezam Professional 2.0.43.52 generująca wymagane zestawienia. W wypadku sprawozdań do NBP – program kasowy Sezam pozwala również na przesłanie raportu w wersji elektronicznej. Prosimy pamiętać o uzupełnieniu informacji wymaganych obowiązkami sprawozdawczymi w konfiguracji programu Sezam, w zakładce WŁAŚCICIEL.