Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Zgodnie z oczekiwaniami w Dzieniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych. 

Przyjęte rozporządzenie reguluje kilka kwestii:

  1. Wysokość opłat ponoszonych przez BUP(rozróżnienie na nowe i już działające BUPy).
  2. Sposób obliczania kosztów nadzoru.
  3. Sposób regulowania należności w stosunku do regualtora.
  4. Kiedy mamy doczynienia z nadpłatą / niedopłatą.
  5. Sposobie przekazywania do KNF informacji o wpłaconych zaliczkach.
  6. Ustala wzory deklaracji składanych przez BUP.

Rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się na naszej stronie w zakładce Akty Prawne.