Alert 63: Sprawozdanie do KNF oraz wpłacanie zaliczki do KNF i Rzecznika Finansowego

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem trzeciego kwartału 2016 roku pragniemy przypomnieć, że właściciele Biur Usług Płatniczych zobowiązani są do wygenerowania i przesłania do 31 października 2016 r. sprawozdania kwartalnego do Komisji Nadzoru Finansowego,  wpłacenia zaliczki z tytułu nadzoru za drugie półrocze tego roku oraz wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego za 4 kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje na ten temat otrzymaliście Państwo w alercie o numerze 63.

Wzór załącznika nr 2, którzy trzeba wypełnić dostępny jest tutaj