Alert 64: Sprawozdanie do NBP i KNF

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem czwartego kwartału 2016 roku pragniemy przypomnieć, że właściciele Biur Usług Płatniczych zobowiązani są do wygenerowania i przesłania do 31 stycznia 2017 r. sprawozdania kwartalnego i rocznego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz sprawozdania za 2 półrocze 2016 r. do Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje na ten temat otrzymaliście Państwo w alercie o numerze 64.