NBP: rośnie liczba kart płatniczych w Polsce oraz transakcji z ich użyciem

Wzrosła liczba kart płatniczych w Polsce, także tych z funkcją zbliżeniową, oraz transakcji z ich użyciem – podał w środę Narodowy Bank Polski w raporcie „Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.”. Mniej było transakcji w bankomatach, ale wyższa była ich wartość.

„Na koniec III kwartału 2016 r. znajdowało się na rynku polskim 36,3 mln kart płatniczych, to jest o 539 tys. kart więcej niż w czerwcu 2016 r. (wzrost o 1,5 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 27,9 mln szt. i zwiększyła się o 371 tys. (wzrost o 1,3 proc.). W okresie III kwartału 2016 r. liczba kart kredytowych zwiększyła się o 25 tys. sztuk (wzrost o 0,4 proc.). Na koniec września 2016 r. łączna liczba kart kredytowych wynosiła 5,861 mln szt.” – poinformował NBP w raporcie.

Zgodnie z dokumentem, w omawianym okresie odnotowano dalszy wzrost liczby kart z funkcją płatności zbliżeniowych. Na koniec września 2016 r. było ich 28,8 mln szt. Udział kart płatniczych z funkcją zbliżeniową osiągnął rekordowo wysoki poziom 79,3 proc.

Nieznacznie wzrosła liczba transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. „Po raz kolejny, odnotowano ponad 1 miliard transakcji na przestrzeni kwartału (podobnie jak w kwartale poprzednim). Przeprowadzone przy użyciu kart transakcje łącznie stanowiły wartość 151,2 mld zł, czyli o 4,3 mld zł więcej niż w II kwartale 2016 r.” – napisano.

Bank centralny podał, że w III kwartale 2016 r. wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wyniosła ok. 149 zł, czyli była wyższa niż w poprzednim kwartale (145 zł). Karta płatnicza posłużyła na przestrzeni kwartału do realizacji średnio 28 transakcji – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (analogicznie jak w poprzednim kwartale).

„Według danych z banków, w III kwartale 2016 r. przy użyciu kart przeprowadzono 818 mln transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 0,7 proc.” – podano w raporcie.

Wskazano w nim, że w III kwartale ub.r. transakcje bezgotówkowe stanowiły 80,7 proc. łącznej liczby transakcji kartami; pozostałe 19,3 proc. to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe, tj. cash back. Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 55,9 mld zł. Obliczono, że karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 23 razy, a pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 68 zł (w poprzednim kwartale 67 zł).

„Na rynku akceptacji kart płatniczych zachodzą pozytywne zmiany. Przełomowym momentem w rozwoju sieci akceptacji w Polsce jest przekroczenie pułapu pół miliona udostępnionych terminali POS” – oceniono w raporcie.

Na koniec września 2016 r. liczba terminali POS w Polsce wynosiła 513 tys., co oznacza, że w kwartale przybyło 15,9 tys. nowych urządzeń (wzrost o 3 proc.). Na przestrzeni III kwartału 2016 r. liczba działających akceptantów zwiększyła się do poziomu 213 tys. (wzrost o 3 proc.). Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec września 2016 r. było ich 405,3 tys., czyli w porównaniu do czerwca 2016 r. więcej o 15,9 tys. (wzrost o 4 proc.).

Z raportu wynika, że rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. „Wskaźnikiem potwierdzającym zachodzące pozytywne zmiany jest rosnąca liczba terminali przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec września 2016 r. było w Polsce 464 tys. 544 terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową. Zatem wskaźnik nasycenia rynku w terminale zbliżeniowe w Polsce przekroczył 90 proc.” – wyjaśniono.

Agenci rozliczeniowi w III kwartale 2016 r. zarejestrowali 805,5 mln transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 54,1 mld zł, co w porównaniu do II kwartału 2016 r. stanowiło wzrost odpowiednio o 3 proc. i 5 proc.

„Liczba transakcji dokonanych w Internecie z wykorzystaniem karty płatniczej wyniosła 9,8 mln transakcji, czyli o 469 tys. więcej niż w poprzednim kwartale (wzrost o 5 proc.). Wartość łączna transakcji wyniosła 2,3 mld zł, czyli więcej o 386 mln zł niż w poprzednim kwartale (wzrost o 20 proc.). Średnia wartość transakcji przeprowadzonej w Internecie w porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększyła się z 202 do 232 zł” – poinformowano.

Zgodnie z dokumentem na koniec września 2016 r. w Polsce były 22 tys. 504 bankomaty. Średnio dziennie dokonywano w bankomacie 88 transakcji (w poprzednim kwartale 90). Na przestrzeni III kwartału 2016 r. liczba wypłat w bankomatach wyniosła 183 mln, czyli mniej o 837 tys. niż w poprzednim kwartale (spadek o 0,5 proc.).

Wartość wypłat gotówki w bankomatach wyniosła łącznie 82 mld zł, czyli więcej o 4 mld zł niż w poprzednim kwartale (wzrost o 5 proc.). W rezultacie zmniejszenia łącznej liczby transakcji, przy równoczesnym wzroście ich wartości, odnotowano wzrost średniej wartości realizowanych wypłat.

„I tak, w III kwartale br. średnia wypłata gotówki dokonana w bankomacie przy użyciu karty płatniczej wyniosła 447 zł (w poprzednim kwartale wyniosła 423 zł)” – zaznaczył NBP.

Zauważono ponadto, że wzrosła liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych (cash back). Na koniec września 2016 r. było ich 106,3 tys., czyli o 2,4 tys. więcej niż w czerwcu 2016 r.

Źródło: biznes.onet.pl