Alert 68: Sprawozdanie do NBP i KNF

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem drugiego kwartału 2017 roku pragniemy przypomnieć, że właściciele Biur Usług Płatniczych zobowiązani są do wygenerowania i przesłania do 31 lipca 2017 r. sprawozdania kwartalnego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz sprawozdania za 1 półrocze 2017 r. do Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje na ten temat otrzymaliście Państwo w alercie o numerze 68.