AMOLA System – Przeciwdziała Praniu Pieniędzy

11.06.2010 uruchomiliśmy outsourcingowy system analizy danych AMOLA (Anti Money LAundering).Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap prac nad rozwiązaniem informatycznym, którego zadaniem jest wspieranie instytucji obowiązanych w zakresie spełnienia obowiązków wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.Obecnie System AMOLA umożliwia wstępną analizę danych w zakresie typowania transakcji:

  • ponadprogowych
  • powiązanych
  • podejrzanych

Dla kogo przeznaczony ?

W fazie wstępnej działania systemu jego zasadniczy profil będzie odpowiadał potrzebom instytucji finansowych trudniących się pośrednictwem pieniężnym. Na chwilę obecną możliwe jest dokonywanie analiz zleceń zapisanych w formatach (plikach) zgodnych z:

  • Elixir (dla Invest Bank)
  • CERI

W najbliższym czasie wachlarz obsługiwanych formatów rozszerzony zostanie o inne popularne na krajowym rynku płatności masowych standardy.

Architektura systemu AMOLA została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb szerokiego katalogu instytucji obowiązanych, określonego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym do współpracy będziemy chcieli zaprosić również firmy z poza rynku finansowego.

 

Sprawozdawczość

Docelowo AMOLA System umożliwiał będzie generowanie raportów sprawozdawczych dla GIIF w:

  • formie dokumentu zawierającego szczegóły dokonanej analizy
  • formie plików gotowych do przekazania do GIIF drogą elektroniczną

Podmioty i instytucje zainteresowane wykorzystaniem rozwiązań AMOLA w celach analizy własnych danych prosimy o kontakt.