System analizy danych AMOLA cz.1

W ostatnich dniach oddaliśmy do rąk użytkowników nową wersję aplikacji klienckiej systemu AMOLA.Umożliwia ona automatyczne składanie do analizy paczek z dyspozycjami przelewów przez podmioty korzystające
z usług obliczeniowych naszego systemu.

Dlaczego AMOLA?

splash

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na wielu uczestników rynku finansowego nowy, szeroki zakres obowiązków związanych z analizą przyjmowanych do realizacji zleceń. W ich skład wchodzi min. typowanie transakcji ponadprogowych, podejrzanych i powiązanych. Do skutecznego wywiązania się z tego obowiązku pomocne są profilowane rozwiązania informatyczne zorientowane na analizę danych w zakresie określonym ustawą. I nie można ukryć, że na krajowym rynku pojawiły się już pierwsze aplikacje, które zdają się wychodzić naprzeciw tej "nowej potrzebie" pośredników finansowych. Jednak zakres cenowy, rozpoczynający się zazwyczaj od kwoty przekraczającej 100 000 PLN Zdecydowanie przekracza ich możliwości finansowe, co dotyczy zwłaszcza małych uczestników rynku finansowego.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że sama analiza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest jedynie "ustawowym obowiązkiem", który nie tworzy dochodu przedsiębiorstwa, a wręcz przeciwnie, stać się może jego znaczącym kosztem. Oprócz kwoty, którą należy zarezerwować na zakup aplikacji dokonującej skutecznej analizy danych – wziąć należy także pod uwagę wyposażenie sprzętowe, którego cenę – ze względu na specyfikę i zakres dokonywanych analiz – liczyć należy w kwotach rzędu kolejnych kilku lub nawet kilkunastu tysięcy PLN. Nie można również zapominać o pracowniku, którego należy odpowiednio przeszkolić i przygotować merytorycznie do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na uczestników rynku przez ustawodawcę. Jakby nie liczył – kwota przekracza zdecydowanie możliwości małych i średnich firm, które w kluczowej ilości tworzą rynek pośrednictwa finansowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z bieżących regulacji rynkowych przygotowaliśmy rozwiązanie informatyczne, które w znacznym stopniu pozwoli zminimalizować ponoszone koszta.

 

W jaki sposób skorzysta użytkownik?

Korzyści, to znacząca redukcja ponoszonych kosztów. Jest ona dostrzegalna zarówno po stronie oprogramowania jak i sprzętu przeznaczonego do wykonywania analiz. Wykorzystując do realizacji obowiązku ustawowego System AMOLA użytkownik nie dokonuje zakupu oprogramowania, które temu celowi miałoby służyć. Usługa analizy danych oraz typowania transakcji określonych przez ustawodawcę odbywać się może w oparciu o dzierżawę oprogramowania, w zakresie, który jest dla użytkownika niezbędny. Podobnie rzecz ma się również z wykorzystaniem mocy jednostek obliczeniowych, na których przetwarzanie danych się odbywa. Uczestnik Systemu AMOLA koszty te ponosi również w stopniu proporcjonalnym do ilości dyspozycji jakie do analizy złożył.

W skład Systemu AMOLA wchodzi profilowane oprogramowanie stworzone na potrzeby pośredników finansowych, które osadzone jest na wysokowydajnych, wieloprocesorowych serwerach wiodącej na tym rynku firmy DELL. Przy jego tworzeniu kluczową rolę odegrały nasze wieloletnie doświadczenia w tworzeniu rozwiązań kasowych zarówno dla indywidualnych użytkowników jak i sieci opłat. Stworzony przez nas w 2004 roku model współpracy okazał się bardzo trwały, przetrwał różne zawirowania rynku i sprawnie funkcjonuje do dziś. Odwołując się do zdobytej w tym czasie wiedzy stworzyliśmy rozwiązanie, które bazuje na tych sprawdzonych wzorcach.