Ankieta DORA

Szanowni Państwo,

piszemy do Państwa w nawiązaniu do pisma od UKNF, które otrzymują BUP. Podmioty zobowiązane są do uzupełnienia ankiety DORA. Ankieta dotyczy zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystywanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi podmiotu finansowego.

Szablon ankiety został udostępniony w postaci elektronicznej za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej na stronie UKNF https://dora.knf.gov.pl/ankiety wraz z instrukcją dotyczącą pobrania, wypełnienia oraz przekazania do UKNF. Ankietę należy wypełnić według stanu na 31 marca 2024 roku, a następnie przekazać (za pośrednictwem aplikacji) w terminie do 19 lipca 2024 roku.

Z naszej strony przygotowaliśmy propozycję odpowiedzi na niektóre z pytań. Jednak prosimy każdorazowo sprawdzić propozycje i dostosować ją do faktycznej sytuacji w Państwa firmie. Proszę pamiętać, iż każda z odpowiedzi musi odpowiadać realiom Państwa firmy. Partnerzy Projektu Amola otrzymali maile z naszą propozycją. 

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia Ankiety do UKNF należy przekazywać na adres e-mail: konsultacje.dora@knf.gov.pl