Biura usług płatniczych 2021- nowelizacja ustawy

Zredukowanie rosnących kosztów utrzymania biur usług płatniczych (BUP) oraz zmniejszenie wymogów regulacyjnych stawianych tej grupie przedsiębiorców – m.in. taki cel na opublikowany 28 stycznia 2021 r. projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Projekt zakłada m..in. ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu realizowanej przez BUP do 2,5 tys. euro – podaje portal ksiegowosc.infor.pl

Mniej formalności i niższe koszty przy prowadzeniu biur usług płatniczych

W uzasadnieniu projektu czytamy, że większość funkcjonujących biur usług płatniczych (BUP) to drobni przedsiębiorcy świadczący usługi przekazu pieniężnego w uzupełnieniu innej działalności gospodarczej. Dlatego też nowe przepisy mają ograniczyć obowiązki publiczne BUP, w tym w zakresie finansowania nadzoru, oraz zakres nadzoru publicznego nad tymi przedsiębiorstwami.

Ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji

Projekt przewiduje także ograniczenie działalności tych podmiotów co do wysokości pojedynczych transakcji (transakcji z tego samego tytułu), w których mogą one pośredniczyć.

„Podstawową działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego, a także obsługa osób niekorzystających z rachunków płatniczych do tego typu transakcji. Usługi takie nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu, takimi jak np. sprzedaż internetowa” – wskazano.

Ważne

Projekt zakłada ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu realizowanej przez BUP do 2,5 tys. euro. Transakcje powyżej tej kwoty będą wymagały skorzystania z usług innych dostawców usług płatniczych np. banku.

Gwarancja i ubezpieczenie

Nowe przepisy mają również znieść obowiązek BUP do przekazywania KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy gwarancji lub ubezpieczenia zawartych w celu ochrony środków otrzymanych od użytkowników oraz kar związanych z niedopełnieniem takiego obowiązku. Biura będą musiały jednak informować klientów o posiadanych gwarancjach zabezpieczających transakcje oraz przekazywać KNF informacje o sposobie ochrony środków klientów w ramach sprawozdawczości rocznej.

Projektowane przepisy przewidują, że naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia będzie skutkować zakazem prowadzenia działalności w charakterze BUP oraz wykreśleniem z rejestru.

Ważne

Nowelizacja zakłada także ograniczenie nadzoru na BUP m.in. na korzyść kontroli zdalnej.

Zmiany w zakresie małych instytucji płatniczych (MIP)

Projekt zawiera też zmiany w stosunku do małych instytucji płatniczych (MIP). Zgodnie z nimi, będą one musiały przekazywać do KNF – na etapie ubiegania się o wpis do rejestru – procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak jak to jest w przypadku w przypadku krajowych instytucji płatniczych. MIP będzie także przekazywać KNF dane związane z branżą, w jakiej działa hybrydowa mała instytucja płatnicza.

We wniosku o wpis do rejestru mała instytucja płatnicza będzie musiała też wskazać w jakiej instytucji posiada rachunki, które będą służyły do realizacji usług płatniczych, wraz z numerami tych rachunków.

Projektowana nowela przewiduje również ograniczenie kwoty transakcji płatniczych, które może zostać wykonana przez MIP.

Nowe przepisy wyłączają też BGK oraz NBP z obowiązku potwierdzenia dostępności środków pieniężnych na rachunku na wniosek dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej. (PAP)

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych