Biura Usług Płatniczych muszą dostosować się do nowych zmian!

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, przypominamy o konieczności niezwłocznego dostosowania programów kasowych do nowych wymagań technicznych.

Z treści pisma Dyrekcji Izby Celnej w Przemyślu, do którego dotarliśmy, wynika że Agencje Celne oraz kontrahenci dokonujący wpłat na rachunek Izb Celnych (czyli np., Biura Usług Płatniczych) zobowiązani są do stosowania nowych formularzy wpłat:

izbacelna

Niedostosowanie przez Biura Usług Płatniczych oprogramowania do nowych wytycznych może skutkować m.in.:

  • Trudnościami w realizacji przelewów,
  • Opóźnieniami w zaksięgowaniu przez Izby Celne dokonanych wpłat,
  • Opóźnieniami w wydawaniu dokumentów.

UWAGA: Partnerzy Projektu AMOLA System wszystkie w/w zmiany mają wdrożone w dostępnej od 30 czerwca wersji programu Sezam 2.0 Professional.

Biura Usług Płatniczych zainteresowane uzyskaniem dostępu do oprogramowania spełniającego aktualne wymagania techniczne zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą http://www.amola.pl/oferta/amola-dla-doradcow/   

Pozostajemy do dyspozycji pod nr tel 17/850 74 24 oraz adresem email: biuro@amola.pl  .