Dobiega końca termin składania sprawozdań dla KNF i NBP

Szanowni Państwo przypominamy, że do 31 lipca 2017 r. wszystkie Biura Usług Płatniczych zobowiązane są do złożenia:

  • sprawozdania za 1 półrocze 2017 r. do Narodowego Banku Polskiego
  • sprawozdania za 2 kwartał 2017 r. do Komisji Nadzoru Finansowego

Szczegółową procedurę tworzenia sprawozdań przy pomocy programu Sezam 2.0 Professional otrzymaliście Państwo w alercie nr 68. W razie pytań pomocą służy dział Help Desku pod numerem telefonu: 695 738 558 oraz adresem pomoc@amola.pl