Nie daj się zrobić w słupa!

Karuzelowe oszustwa to w praktyce zorganizowana, hierarchicznie zbudowana przestępczość na olbrzymią skalę, zagrażająca podstawom finansów publicznych. Celem procederu jest  najczęściej wyłudzenie podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy wcześniej  nie został zapłacony, ale także uniknięcie opodatkowania. Celem karuzeli może być także wprowadzenie do obrotu towarów z nielegalnych źródeł, np. z przemytu, lub zalegalizowanie środków finansowych, czyli pranie pieniędzy.  Taki proceder pozwala również na obniżenie cen towarów, by zaoferować na rynku krajowym warunki konkurencyjne w stosunku do przedsiębiorców, sprzedających te same produkty, ale funkcjonujących legalnie. W praktyce poziom cen stosowany w wyniku tego rodzaju oszustw jest nie do osiągnięcia przez uczciwego przedsiębiorcę i niszczy uczciwą konkurencję.

Źródło: slupczyoszust.pl