Nowe rozporządzenie MF o przekazywaniu danych do GIIF

Informujemy, że w dniu 2011.08.23 opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia
sposobu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Dokumenty dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, oraz na naszej stronie zawierającej regulacje prawne
związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zapraszamy też do dyskusji na naszym forum w wątku dotyczącym tego tematu.