Oprogramowanie Sezam 2 Professional w świetle bieżących uregulowań rynkowych.

W dniu 7.05.2011, przy okazji odbywającego się w Warszawie szkolenia dla pośredników finansowych mieliśmy okazję zaprezentować Państwu nasz nowy produkt, oprogramowanie wspierające obsługę punktów kasowych Sezam 2 Professional. Narzędzie to stanowi duży krok do przodu, z uwagi na uwzględniony znacznie szerszy zakres obowiązków kasjera, niż oferowane do tej pory przez Accadia Group S.A. rozwiązania informatyczne.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sieć opłat jak i samodzielne punkty opłat uległy znacznym przeobrażeniom. Zmiany preferencji klientów, głośne 'wydarzenia rynkowe', pojawienie się różnych konkurencyjnych i alternatywnych form realizacji zobowiązań wymusiły znaczne podniesienie standardów obsługi również przez właścicieli firm zajmujących się niezależnym pośrednictwem pieniężnym jak również ich pracowników. Jako grupa zawodowa nadal pozostajemy w oczekiwaniu na ustawę regulującą działalność usług płatniczych na krajowym rynku, niemniej jednak zarówno istniejące już, jak i przygotowywane akty prawne nakładają na działalność prowadzoną przez pośredników finansowych określone obowiązki.

Aplikacja Sezam 2 Professional jest narzędziem, które wpiera placówki pośrednictwa finansowego w realizacji zobowiązań wobec ustawodawcy. Umożliwia skuteczną automatyzację procesów, które już teraz stanowią lub – zgodnie z obowiązującym projektem ustawy o usługach płatniczych – już wkrótce wpisywać się będą w katalog obowiązków instytucji płatniczych i biur usług płatniczych.

 

Pozostając w oczekiwaniu na finalną wersję regulacji usług punktów kasowych – dużo uwagi poświęciliśmy wymogom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zakres obowiązków nakładanych na instytucje finansowe określony tą regulacją jest szczególnie szeroki, a sprostanie zdefiniowanym w niej kryteriom wydaje się być szczególnie trudne w przypadku punktów kasowych. Uwzględnienie kilku lub – jak to ma miejsce w wypadku niektórych placówek – kilkunastu tysięcy operacji kasowych miesięcznie w wymaganym ustawą procesie analiz – wydaje się być zakresem obowiązków przekraczającym możliwości logistyczne, sprzętowe i finansowe typowego punktu kasowego.

Zaprezentowane przez nas oprogramowanie w znacznym stopniu rozwiązuje ten problem, oferując narzędzia, które w kluczowym zakresie automatyzują procesy typowania transakcji podejrzanych, umożliwiając kasjerom skupienie się na pracy kasjerskiej, przenosząc jednocześnie czynności charakterystyczne dla pracy analityka na oprogramowanie Sezam 2 Professional. Dotyczy to zarówno podstawowych obowiązków, jak typowanie transakcji ponadprogowych, jak również złożonych procesów analitycznych takich jak wykrywanie transakcji powiązanych oraz – ze względu na szeroki wachlarz kryteriów i definicji – transakcji podejrzanych. Całość wykonywanych obliczeń oraz cykli analitycznych odbywa się 'w tle', nie absorbując przy tym kasjera obsługującego klientów.

Z uwagi na złożoność procesów i analiz danych w obszarze typowania transakcji powiązanych i podejrzanych, wymagających zarówno specjalistycznego oprogramowania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy jak również dysponowania znacznymi mocami obliczeniowymi zastosowaliśmy nowatorskie rozwiązanie, które umożliwia sprostanie ustawowym obowiązkom, oraz skuteczną analizę księgowanych zleceń kasowych w przedmiotowym zakresie również posiadaczom sprzętu starszej generacji.

Na potrzeby analiz transakcji realizowanych przez kasjerów za pomocą aplikacji Sezam 2 Professional udostępnione zostały zasoby serwerów wchodzących w skład systemu AMOLA, którego profilowane oprogramowanie z zakresu data mining – dzierżawione przez uczestników systemu – pozwala na skorzystanie z wydajnych i skutecznych narzędzi wspierających spełnienie ustawowego zakresu obowiązków. Całość procesów obliczeniowych dokonuje się 'w tle', w czasie rzeczywistym oraz w cyklu automatycznym, bądź też realizowana jest w trybie 'żądania' przez uczestnika systemu. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu wpływa na komfort i wydajność pracy osób księgujących wpłaty.

W tej 'automatycznej' relacji Sezam 2 Proffesional – System Amola dokonywane są procesy typowania transakcji:

  • ponadprogowych (przekraczających równowartość określonego ustawą progu 15 000 EUR)
  • podprogowych (uznawanych za podejrzane z uwagi na próbę ominięcia obowiązku rejestracji ponadprogowych – zgodnie z definicją przyjętą przez uczestnika systemu)
  • powiązanych (zgodnie z nadanymi przez uczestnika systemu kryteriami)
  • podejrzanych (zgodnie z nadanymi przez uczestnika systemu kryteriami)

Warto zaznaczyć, że część analiz oraz procesów typowania, jak choćby przekroczenie progu 15 000 EUR (zgodnie z aktualizowanym codziennie kursem EUR/PLN) oraz zapis transakcji w rejestrze dokonywany jest bezpośrednio z poziomu aplikacji Sezam 2 Professional. Wprowadzony w ten sposób wpis przygotowany jest do stworzenia elektronicznego raportu zgodnie z określonymi przez GIIF kryteriami. Dodatkowo Sezam 2 Professional oferuje także wsparcie w realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r, w którym na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe nałożony jest obowiązek raportowania danych o wielkościach realizowanych operacji kasowych na rzecz NBP.

W podjętych w czasie prac projektowych założeniach programu Sezam 2 Professional uwzględniony został interfejs importu danych ze źródeł zewnętrznych (inne aplikacje księgowe, kasowe..itd.). Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie aplikacji Sezam 2 Professional jako narzędzia będącego platformą do analizy danych (w relacji z AMOLA SYSTEM) z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy również przez inne podmioty, uwzględnione w katalogu instytucji obowiązanych ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Odbywająca się w Warszawie w dniu 07.05.2011 konferencja miała na celu zaprezentowanie możliwości oprogramowania Sezam 2 Professional w zakresie funkcjonalnym oraz realizacji regulacji prawnych (już obowiązujących, oraz oczekiwanych zgodnie z projektem ustawy o instytucjach płatniczych). Następne szkolenie z tego cyklu, z zakresu obowiązków nakładanych na placówki pośrednictwa finansowego, biura usług finansowych oraz inne podmioty zajmujące się w swej pracy usługami w zakresie realizacji opłat zaplanowaliśmy na wrzesień 2011 roku w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z naszym biurem.

Korzyści wynikające z migracji z oprogramowania SEZAM v.1.x do SEZAM 2 Professional:

1. Automatyczne tworzenie półrocznych raportów dla NBP o zakresie działalności placówki kasowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz.1139)

2. Realizacja obowiązku określania wielkości obrotu gotówkowego (miesięcznego i rocznego) zgodnie z projektem ustawy o usługach płatniczych

3. Automatyczna realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zakresie:

  • prowadzenia rejestru transakcji zgodnie z wymogami ustawy
  • rejestrowania transakcji ponadprogowych (przekraczających równowartość 15 000 EUR)
  • typowania transakcji podejrzanych (niestandardowych)
  • typowania transakcji powiązanych (zleceń rozłożonych na mniejsze celem uniknięcia rejestracji ze względu na przekroczenie progu 15 000 EUR)
  • zaawansowaną analizę danych w zakresie typowania transakcji podejrzanych przy użyciu profilowanego systemu analizy danych AMOLA.

4. Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych programu SEZAM 2 Professional

5. Uproszczony mechanizm pobierania aktualnych zbiorów bazowych publikowanych przez KIR (lista placówek bankowych)