Próg 500 000 EUR – kurs euro w miesiącu grudniu 2012

Na prośbę naszych Partnerów informujemy, że w miesiącu grudniu 2012, przy przeliczaniu progu 500000 EUR (UoUP art. 118) obowiązywać będzie kurs 4,1064 PLN/EUR . Oznacza to, że przekroczenie przez BUP (wraz z agencjami podległymi) całkowitej kwoty transakcji płatniczych wynoszącej 2053200 PLN skutkować będzie zaistnieniem obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 126 UoUP.
Jednocześnie przypominamy, że aplikacja Sezam 2.0 Professional oprócz informacji o zbliżaniu się do progu 500000 EUR obrotu miesięcznego umożliwia także śledzenie jego aktualnego poziomu (wybór z menu miesięcznej kwoty transakcji).