Przypomnienie: Czy Twoje Biuro ma wszystkie dokumenty?

Koniec roku to czas podsumowań, ale także ostatni moment na to, aby sprawdzić czy w prowadzonym przez nas Biurze Usług segregatorPłataniczych posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, formularze i regulaminy wymagane odpowiednimi regulacjami prawa.

W celu zweryfikowania kompletności posiadanej w BUP dokumentacji, proponujemy skorzystać z przygotowanej przez nas listy dokumentów, które niezbędne są w codziennej pracy Biura:

  • Materiałów szkoleniowych w zakresie AML,

  • Procedury wewnętrznej BUP w zakresie AML,

  • Regulaminu Biur Usług Płatniczych,

  • Procedury odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji,

  • Certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie AML (pracodawca i pracownicy),

  • Certyfikatów potwierdzających wypełnienie ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML,

  • Oświadczenia o niekaralności dla właściciela biur usług płatniczych,

  • Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika ,

  • Procedury wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF,

  • Formularza identyfikacji instytucji obowiązanej.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji zachęcamy do niezwłocznego ich uzupełnienia poprzez nabycie Segragatora z Dokumentacją BUP oferowanego dla Partnerów działających w ramach Projektu Amola. Szczegółowych informacji udzielą Pańtwu pracownicy Działu Help Desk pod numerem telefonu 17/ 850 74 23 bądź  pod adresem e-mailowym: pomoc@amola.pl.