Alert nr 49: Sprawozdania do KNF i NBP

 Szanowni Państwo,

W dzisiejszym alercie pragniemy Państwu przypomnieć o obowiązkach sprawozdawczych BUP względem instytucji nadzoru.

Mając za sobą doświadczenia z lat poprzednich pragniemy Państwu zwrócić uwagę na dołożenie należytej staranności przy kompletowaniu dokumentów do KNF oraz NBP. Prosimy o archiwizowanie wysyłanej korespondencji wraz z dowodem nadania przesyłki.

KALENDARIUM BIURA USŁUG PŁATNICZYCH

       Bardzo prosimy, aby osoby generujące sprawozdanie z programu SEZAM 2.0 Professional nie wysyłały go ponownie w wersji papierowej.

 • Sprawozdanie do KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (KNF) do 31 stycznia 2015 r. – sprawozdanie za IV kwartał 2014 oraz sprawozdanie roczne za 2014. Oba sprawozdania można wygenerować w programie Sezam 2.0 Professional zgodnie z poniższą instrukcją: http://szkoleniaobowiazkowe.pl/items/sprawozdanie-knf-2/

Uwaga! Osoby wpisane do KNF w trakcie roku 2014 składają sprawozdanie okresowe (nie roczne) od daty wpisu w KNF do 31.12. 2014r. oraz sprawozdanie za IV kwartał 2014 r. Obowiązek taki istnieje również, gdy dany BUP nie wykonał żadnej transakcji w 2014 r.

Według poniższej instrukcji:

W programie Sezam 2.0 Professional z górnego menu wybieramy Zestawienia -> Sprawozdania do KNF, a następnie opcję Sprawozdanie za okres. Datą początkową będzie dzień uzyskania wpisu do KNF, a datą końcową 31 grudnia 2014 r. Potem klikamy przycisk wylicz (prawy dolny róg), a następnie Drukuj. Sprawozdania do KNF należy zawsze wydrukować, podpisać, opieczętować  i wysłać listem poleconym na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1 

UWAGA: Przed przystąpieniem do generowania sprawozdania do  NBP i KNF prosimy o wykonanie aktualizacji programu Sezam 2.0 Professional.

 • W przypadku gdy Partner posiada więcej niż jedną placówkę, powinien wygenerować sprawozdanie dla każdego stanowiska oddzielnie. Do KNF i NBP wysyłamy jednak jeden zbiorczy dokument stanowiący podsumowanie danych z wszystkich punktów Partnera. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel 17 850 74 24 lub 17 850 74 23
   
 • Sprawozdania zbiorcze do NBP z kilku punktów prosimy przesyłać drogą mailową na adres: marek@amola.pl
 • Dodatkowo prosimy o sprawdzenie, kiedy kończy się obowiązująca polisa OC dla Państwa BUP. Na Państwu spoczywa obowiązek odnawiania jej co roku (niestety polisa nie odnawia się automatycznie, tylko wygasa w ostatnim dniu jej obowiązywania). Natomiast jeśli prześlecie Państwo do nas informacje z datą zakończenia obowiązującej polisy, to w ramach naszej współpracy będziemy co roku przypominać o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia.
   
 • Pragniemy również poinformować, że wraz początkiem roku zmianie ulegała siedziba Spółki. Aktualna adres siedziby to: Sarbsk 40, 84-352 Wicko Jednocześnie przypominamy, że wszelką korespondencję związaną z Projektem Amola należy nadal kierować na adres o. Rzeszów:
  Accoona Sp. z o.o.
  ul. Chłopickiego 3
  35-210 Rzeszów

   
 • Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu w serwisie Google+: https://plus.google.com/100232059784874894547

 
Pozdrawiamy,
Zespół Amola