Wskaźnik inflacji za rok 2014

Informujemy, że zgodnie z informacjami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0% (ceny pozostały na takim samym poziomie).