10 Pomocnych Wskazówek Jak Korzystać z Praw RODO

Jak podaje portal businessinsider.com.pl gdy w maju weszły przepisy RODO dotyczące ochrony danych osobowych, wielu wprawiły w konsternację. Dochodziło do absurdalnych sytuacji i decyzji, takich jak zamykanie cmentarza z powodu obaw o łamanie przepisów.

Obalać mity wokół RODO starało się m.in. Ministerstwo Cyfryzacji. Mija właśnie pół roku stosowania rozporządzenia, ale kara do 20 mln euro nadal budzi strach i wciąż pojawiają się wątpliwości, jak działać tak, by było zgodnie z prawem.

Jednak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dr Edyta Bielak-Jomaa przekonuje, że przedsiębiorcy, administracja publiczna i pozostałe podmioty zobowiązane do stosowania RODO wprowadzają wiele cennych rozwiązań dotyczących ochrony naszych danych osobowych.

UODO przygotowało 10 pomocnych wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO. Oto one:

1. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę
Jeśli podstawą przetwarzania twoich danych jest wyrażona przez ciebie – świadomie i dobrowolnie – zgoda,masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać i nie może to rodzić dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji (np. podwyższenia opłaty za usługi). Cofnięcie zgody powinno być równie łatwe jak jej udzielenie.

2. Powinieneś być informowany w sposób dla ciebie zrozumiały
Wszelkie przekazywane ci informacje związane z przetwarzaniem twoich danych powinny być sformułowane jasnym i prostym, zrozumiałym dla ciebie językiem. Dotyczy to również komunikatów informacyjnych związanych z korzystaniem z usług internetowych czy aplikacji mobilnych. Jeśli ich nie rozumiesz lub nie są dla ciebie wystarczająco zrozumiałe, zwracaj się do administratora o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

3. Nie zawsze masz prawo do bycia zapomnianym
Wprawdzie RODO przyznaje prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych, ale pamiętaj, że nie jest ono bezwzględne. Możesz żądać jego realizacji np. wówczas, gdy: dane stały się zbędne do realizacji zakładanych celów, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem albo wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej przesłanki legalizującej ich wykorzystywanie.

Pamiętaj jednak, że nie w każdej sytuacji masz prawo do bycia zapomnianym. Tak jest choćby wtedy, gdy dany podmiot (np. szkoła, gmina czy przychodnia) musi wykorzystywać Twoje dane, by zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny.

4. Możesz dochodzić odszkodowania przed sądem
Jeśli podmiot, który dysponuje twoimi danymi, wykorzystuje je niezgodnie z RODO, a ty poniosłeś przez to szkodę majątkową lub niemajątkową, możesz dochodzić od niego odszkodowania, wszczynając postępowanie przed sądem. Masz do tego prawo niezależnie od tego, czy zamierzasz złożyć skargę do prezesa UODO.

5. Masz prawo złożyć skargę do prezesa UODO
Niezależnie od wskazanych wyżej praw, możesz też złożyć na administratora skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętaj, aby było to skuteczne, wskaż: twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podaj też pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania, tego, kogo skarżysz oraz dokładnie opisz naruszenie. Określ, jakich działań oczekujesz od prezesa UODO. Nie zapomnij też o podpisie. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl.

6. Masz prawo do informacji o naruszeniu twoich danych
Wyciek danych, ich zagubienie czy udostępnienie osobom niepowołanym – to się zdarza. I jeżeli rodzi to dla ciebie poważne zagrożenie, to nie dziw się, że administrator cię o tym informuje – taki ma obowiązek. Zastosuj się więc do jego wskazówek, dzięki którym możesz zminimalizować zagrożenie. Czasami np. zmiana hasła w systemie internetowym czy zastrzeżenie dokumentów pozwoli ci zabezpieczyć swoje dane i uniknąć np. kradzieży tożsamości i związanych z tym konsekwencji, jak np. zaciągnięcie w twoim imieniu pożyczki. W razie wątpliwości kontaktuj się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych, który ma ci w takiej sytuacji pomóc.

7. Jeśli wniesiesz sprzeciw, firma nie może wysyłać materiałów marketingowych
Jeżeli twoje dane są wykorzystywane w celach marketingowych, a więc do przedstawiania oferty towarów czy usług, w dowolnym momencie możesz się temu sprzeciwić. Jeżeli to zrobisz, twoich danych nie wolno już wykorzystywać do takich celów.

8. Chroń dzieci przed nieuczciwymi praktykami
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby poniżej 16. roku życia, pamiętaj, że gdy korzysta ona z tzw. usług społeczeństwa informacyjnego (świadczonych drogą elektroniczną), a więc portali społecznościowych, aplikacji czy gier, to ty decydujesz o udzieleniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. To ważne, bo dzieci często są mniej świadome ryzyka i konsekwencji przetwarzania ich danych osobowych.

RODO wskazuje, że należy im zapewnić szczególną ochronę, gdy ich dane są wykorzystywane do celów marketingowych czy tworzenia profili osobowych. Zwracaj uwagę, czy komunikaty kierowane do nich przez administratora są sformułowane językiem, który są one w stanie zrozumieć.

9. Realizacji swoich praw żądaj najpierw od administratora
Jeżeli uważasz, że ktoś nieprawidłowo postępuje z twoimi danymi, to z nim (lub z wyznaczonym przez niego IOD) skontaktuj się w pierwszej kolejności i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia twojego żądania, np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych.

10. Masz prawo wiedzieć, co będzie się działo z twoimi danymi
Powinieneś wiedzieć, kto, na jakiej podstawie i po co przetwarza twoje dane osobowe. Firma bądź instytucja, która nimi dysponuje, powinna cię o tym poinformować. Ma też obowiązek wskazać, jakie prawa daje ci RODO.

Podsumujmy, masz prawo m.in. do:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,
  • wniesienia sprzeciwu czy do tego, by być poinformowanym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wprawdzie RODO przyznaje prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych, ale warto pamiętać, że nie zawsze jest ono bezwględne. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina prawa, które gwarantują nam przepisy obowiązujące od maja.

Realizując obowiązek informacyjny, administrator musi też wskazać, jak długo będzie przechowywał twoje dane, oraz podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD), jeśli go wyznaczył.

Źródło: businessinsider.com.pl