Tips & Tricks: Zbiory bazowe placówek bankowych

Zastanawiasz się czy posiadasz aktualną bazę oddziałów banków?

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa program SGP zawiera zbiory bazowe z aktualną listą
placówek bankowych dla Partnerów współpracujących z Accoona Sp. z o.o., które są
udostępniane nieodpłatnie. Dostępne są w zakładce Słowniki po wybraniu ikony Oddziały
banków.

Aktualizacja bazy KIR jest niezbędna ponieważ co jakiś czas następuje rotacja oddziałów
banków – może nastąpić zamknięcie danego oddziału, bądź otwarcie nowego.
Brak aktualizacji listy banków może spowodować, że przyjmiemy, zaksięgujemy i
rozliczymy z klientem płatność, której nie będzie można skutecznie zrealizować, bo dany
oddział już nie istnieje. Jeśli z kolei program nie rozpozna banku na podstawie nr
rachunku, to przelewu nie będzie można wprowadzić.

Celem pobrania aktualnej listy placówek bankowych proszę się kierować poniższym
schematem:

Następnie klikamy dwa razy Tak. Trwa Importowanie baz KIR.

Po zakończeniu procesu pojawi się informacja:

Posiadamy już aktualną bazę oddziałów banków. Na górnym pasku okna Oddziały
banków widzimy datę ostatniej aktualizacji dokonaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową.