Tips & Tricks: Narzędzia SGP

 

Szukasz prostego narzędzia do weryfikacji rachunku bankowego, numeru PESEL, REGON albo NIP?

Przedstawiamy funkcję Narzędzia SGP w programie kasowym System Global Payments.

Funkcja ta znajduje się w zakładce Operacje pod ikoną Narzędzia SGP:

Narzędzia SGP umożliwiają weryfikację numeru identyfikacji podatkowej, numeru PESEL lub REGON, bądź rachunku bankowego.

Jeśli wpiszemy niewłaściwy np. NIP wyświetlać nam się on będzie na czerwono.
Jeśli jest on poprawny czcionka zmieni swój kolor na czarny (patrz pole REGON):

 

Dodatkowo możemy uruchomić Narzędzia SGP skrótem klawiszowym Shift + Ctrl + N.

Będzie to szczególnie pomocne gdy chcemy uruchomić Narzędzie podczas wprowadzania przelewu np. do Urzędu Skarbowego.