Sprawozdanie do KNF – przypomnienie

Wszystkim Naszym Partnerom przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2013 r. upływa nieprzekraczalny termin składania przez Biura Usług Płatniczych sprawozdań kwartalnych do KNF (decyduje data stemla pocztowego) oraz półrocznych do NBP. Tym z Naszych Partnerów, którzy nie zdążyli jeszcze wygenerować sprawozdań przypominamy, że videoinstrukcję prezentujące sposób ich tworzenia dostępne są na naszej stronie: http://szkoleniaobowiazkowe.pl/videoszkolenia/

Jednocześnie pragniemy poinformować, że na stronach Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została Informacja o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w I kwartale 2013 r. Informacja taka została przygotowana na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań składanych m.in. przez BUPy. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się [tutaj]