Obsługa KYC Smart & Easy – bieżące informacje

Informujemy o rozesłaniu na Państwa adresy mailowe newsa mówiącego o wdrożeniu nowego systemu informatycznego KYC Smart & Easy służącemu analizie danych osób na eksponowanych stanowiskach. W mailu wyjaśniamy na czym polega ten system oraz jak w programie SGP mogą Państwo wywiązać się z obowiązku przestrzegania przez Biura Usług Płatniczych procedur związanych z AML oraz PEP (Politically exposed person).